top of page

שיקום משקים חקלאיים אורגניים בעוטף

קריאה לתרומת חירום!

המלחמה בחמאס מטילה צל כבד על החקלאות הישראלית ויכולת ייצור המזון על אדמותינו. בתוך זה, הארועים הטרגיים של ה-7 באוקטובר הביאו לכך שחקלאים רבים מהעוטף נרצחו, נחטפו, ומשקיהם נבזזו. רבים מהשטחים החקלאיים באזורים אלו, נמצאים תחת אש, וחקלאים אחרים גויסו למילואים.


טרם המלחמה, החקלאות בעוטף עזה, והחקלאות האורגנית בתוכה, כללה גידולי שדה,

מטעים וגינות ירק, והיוותה חלק משמעותי מייצור הירקות והפירות של ישראל וחלק

מהותי מהסל האורגני הישראלי.


אנחנו מבצעים בימים אלו :

  • מיפוי צרכים לשיקום חקלאי אינדידווידואלי של כל אחד מהמשקים האורגניים בעוטף. לפי הצרכים המזוהים אנחנו מסייעים בתהליכים כגון:

  • רכישת תשתיות וציוד חקלאי במקום הציוד שהושמד

  • תמיכה טכנית וקשר לתמיכה פרטנית עם כל אחד מהחקלאים האורגניים שנפגעו באזור.

17 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page