top of page

ישראל אורגנית

_(1069 x 854 px) (12).jpg

העמותה הוקמה-2021 כדי לקדם את הרעיון האורגני בישראל, מתוך הבנה שחקלאות אורגנית היא דרך ברת קיימא לקיום ביטחון תזונתי, לשמירה על בריאות הציבור והסביבה, להגברת קיבוע פחמן ולעצירת התחממות גלובלית

 

העמותה מאגדת את מיטב המגדלים האורגנים הישראלים למען הגדלת היקפי החקלאות הצמחית, משק החי ותעשיית האורגנים בישראל

הפרויקט הדחוף שלנו

Screenshot 2023-11-14 at 21.06.19.png
bottom of page