top of page

תרומות

שיקום משקים חקלאיים אורגניים בעוטף

קריאה לתרומת חירום!

המלחמה בחמאס מטילה צל כבד על החקלאות הישראלית ויכולת ייצור המזון על אדמותינו. בתוך זה, הארועים הטרגיים של ה-7 באוקטובר הביאו לכך שחקלאים רבים מהעוטף נרצחו, נחטפו, ומשקיהם נבזזו. רבים מהשטחים החקלאיים באזורים אלו, נמצאים תחת אש, וחקלאים אחרים גויסו למילואים.

 

טרם המלחמה, החקלאות בעוטף עזה, והחקלאות האורגנית בתוכה, כללה גידולי שדה,

מטעים וגינות ירק, והיוותה חלק משמעותי מייצור הירקות והפירות של ישראל וחלק

מהותי מהסל האורגני הישראלי.

 

אנחנו מבצעים בימים אלו :

  • מיפוי צרכים לשיקום חקלאי אינדידווידואלי של כל אחד מהמשקים האורגניים בעוטף. לפי הצרכים המזוהים אנחנו מסייעים בתהליכים כגון:

  • רכישת תשתיות וציוד חקלאי במקום הציוד שהושמד

  • תמיכה טכנית וקשר לתמיכה פרטנית עם כל אחד מהחקלאים האורגניים שנפגעו באזור.

מי?

'ישראל אורגנית' היא ארגון ללא מטרות רווח (עמותה רשומה) הנמצאת בקשר

שוטף עם חוות אורגניות רבות בישראל ועוסקת במגוון נושאים הקשורים לתחום האורגני. יש לנו את המומחיות המקצועית והיכולת לסייע לחקלאים האורגניים בעוטף לשקם את משקיהם.

 

מה?

 

בימים אלו הצוות שלנו יוצר קשר עם כל המשקים האורגניים ב'עוטף עזה',

וממפה את הצרכים הספציפיים של אלו שנפגעו על ידי מתקפת החמאס הברוטאלית והמלחמה שבעקבותיה. בסיום תהליך זיהוי הצרכים, ובהתאם לרמת הדחיפות בכל משק, נרצה להטמיע מיידית את שיקום התשתיות והציוד החקלאי הנדרש בהתאם

לסך המשאבים הכספיים שיעמדו לרשותינו.

מתי?

אנחנו פועלים לסיוע מיידי מתוך הנחה ששיקום מהיר הוא קריטי לרציפות

העסקית והקיומית של החקלאים האורגניים בחבל ארץ זה.

Donations are tax deductible in the US, UK, France and Canada 

הגנה על אדמות חקלאיות בזמן מלחמה

קריאה לתמיכה קריטית בזמנים קריטיים!

המלחמה בין ישראל לחמאס הטילה לחץ עצום על החקלאות הישראלית. חקלאים נרצחו, פונו מאזור העוטף ואחרים גויסו לצבא. אלו שנשארו, מתקשים להכין את אדמתם לחורף בעקבות אובדן עובדים, תשתיות חקלאיות ועבודה תחת אש. מעבר לפגיעה בשרשרת האספקה החקלאית, קיימת סכנת סחיפת קרקעות ושיטפונות באגן הניקוז העובר באזור הלחימה, אגן הניקוז הגדול בישראל שזורם ישירות לתוך עזה.


אגני ניקוז זורמים ללא התייחסות למלחמות וגבולות.
החורף הקרוב צפוי להיות קשה ועלול להוביל לשיטפונות חמורים אם פעולות חקלאיות חיוניות לא יבוצעו באופן מיידי.

Donations are tax deductible in the US, UK, France and Canada 

למה הדחיפות?

קרקעות חקלאיות צריכות להזרע לפני החורף כדי לייצב ולהחזיק אדמה ומים. קרקעות ללא כיסוי צמחי נסחפות בקלות וגורמות לשיטפונות בזמן סופות חורף חזקות. הגנה על האדמות החקלאיות קריטית כדי לשמור על המשאב החשוב ולמנוע אסון אקלימי שיפגע בישראלים ופלסטינים שחיים באזור המלחמה.

 

מה צריך לקרות בדחיפות?

זריעת צמחיית כיסוי שתגן על האדמות החקלאיות.

אנחנו ערוכים לתמוך בחקלאים בעזרת מערך מקצועי של זורעים אשר יזרעו צמחיית כיסוי בשטחי חקלאות קריטיים על מנת למנוע סחף קרקעות ושטפונות.

בעזרת התמיכה שלכם נוכל לייצב אדמות חקלאיות רבות בזמן מלחמה!

 

צוות הפרויקט

'ישראל אורגנית',  'מרכז האדמה החיה', וחברת 'ReGen' הם מהארגונים המובילים בישראל בתחומי חקלאות וסיכוני שינויי אקלים.

 

אנחנו מוכנים לזרוע מעל 30,000 דונם באופן מיידי, משימה זו דחופה!

Donations are tax deductible in the US, UK, France and Canada 

_(1069 x 854 px) (7).png
bottom of page